Wtorek, 25 lutego
Cezary, Donat, Wiktor, Alma, Jarosław

Wola Boża – gwarancja na niebo!

22.01.2012 00:38:26 top 1 6489

Słowo na Niedzielę ks. Michała Olszewskiego.

III Niedziela Zwykła ‘B’ (Mk 1,14-20)

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Wola Boża – gwarancja na niebo!

1. Nawracajcie się…
Choć adwent przeminął, a my trwamy wciąż jeszcze w bożonarodzeniowej atmosferze, to jednak Chrystus w dzisiejszej Ewangelii przypomina nam o aktualności adwentowego nawoływania: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Sprawa bowiem przemiany życia nie jest związana ani z okresem liturgicznym, ani z porą roku. Nawrócenie jest konkretnym wydarzeniem z jego konsekwencjami i przełożeniem na codzienność.

Nawrócić się, to nie tylko zaniechać czynienia zła, ale to konieczność opowiedzenia się po stronie dobra. To rozprawienie się z grzechem, ze słabością czy wadami, które może od lat doskwierają nam osobiście, ale i tym z którymi żyjemy.

Nawrócić się, to rozpoznać Boga pośród nas. To wyzna, że mój Bóg jest Bogiem Żywym, a nie martwym. To wierzyć, że Jezus wciąż chodzi po tej ziemi głosząc Ewangelię, uzdrawiając i uwalniając człowieka.

Nawrócić się to dostrzec Boga w naszych trudnościach i kłopotach. Zobaczyć, że On jest Bogiem z nami – Emmanuelem. To głęboka świadomość, że Bóg nas kocha nawet wtedy, gdy jak mawiamy potocznie, sprawy nie idą po naszej myśli.

Nawrócić się to w końcu rozpoznać dany nam czas, w którym żyjemy jako „kairós” – oczyszczenie. Bóg nam go daje, byśmy mogli oczyścić nasze serca i przygotować się na niebo właśnie w tym konkretnym momencie historii w którym żyjemy.

2. Pójdź za Mną…
Gdy dokona się w nas owo nawrócenie, mamy szansę usłyszeć Jezusowe „Pójdź za Mną”, czyli wezwanie skierowane do każdego człowieka, by ten pełnił w swoim życiu Bożą wolę. Otóż tylko ta droga jest najpewniejszą by dotrzeć do nieba. Można przecież robić piękne rzeczy i dobre, ale jeśli nie będą one wypełnianiem woli Bożej w naszym życiu, to przed Bogiem nie będą one miały żadnej wartości bądź bardzo znikomą. Jeśli chodzi o nas – ochrzczonych – to odczytanie Bożej woli i pójście za nią jest naszym obowiązkiem, ale tak cudownym, że staje się szybko radością i przywilejem.

Spotykam dzisiaj wielu rodziców, którzy mi mówią: Proszę księdza ja sobie nie wyobrażam, żeby moje dziecko poszło do klasztoru czy zostało księdzem… Znam też takich, którzy wręcz utrudniali czy skutecznie zatrzymali swoje dzieci na drodze do kapłaństwa czy życia zakonnego. Tym samym skazali ich na tułaczkę po duchowych meandrach życia. Zapomnieliśmy, że to na rodzicach spoczywa wielki obowiązek pomagania dzieciom w odczytaniu Bożego planu na ich życie. Grzechem więc jest przeszkadzanie dziecku w rozpoznawaniu tego, do czego sam Bóg je powołał.

3. Rozeznając…
Jak więc rozpoznawać tę Bożą wolę? Nie jest to łatwe dzisiaj, ale sam Bóg daje nam wiele narzędzi do tego, by nie pobłądzić. W pierwszej kolejności potrzeba zadbać o pewien „klimat świętości” w naszych rodzinach, środowiskach, wspólnocie. Bronić się musimy przed zeświedczeniem, skoro na sercu nosimy pieczęć Jezusa. Nie mamy się co pozbywać symboli i oznak naszej religijności w naszych domach czy w przestrzeni publicznej. Zadbać musimy o modlitwę, spowiedź i czytanie Słowa Bożego. Ostatnim zaś jest baczna obserwacja życia, gdyż w znakach czasu, Bóg przemawia z wielką siłą. W naszym życiu bowiem nie ma przypadków i to, co się dzieję w nas i wokół nas samych, jest zawsze wpisane w wypełniający się Boży plan. Jeśli skorzystamy z tych Bożych podpowiedzi, będzie nam o wiele łatwiej dotrzeć do nieba.

 

Z błogosławieństwem +,
ks. Michał Olszewski SCJ
www.slowopana.comDla wytrwałych:

(Fot. sxc.hu)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in