Środa, 24 lutego
Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta

Stypendia dla uczniów i studentów - nawet do 7200 zł. Ruszył nabór wniosków

16.12.2020 05:43:00 top 0 15371

Do 8 stycznia potrwa składanie wniosków w Regionalnym Programie Stypendialnym na 2021 rok. W ramach środków z Unii Europejskiej i środków własnych budżetu województwa, do najwybitniejszych małopolskich uczniów i studentów trafi w przyszłym roku prawie 5,7 mln zł. Łącznie planowane jest przydzielenie ponad 1000 stypendiów.

W ramach naboru na rok szkolny lub akademicki 2020/ 2021 można składać wnioski o stypendia:
1) z Regionalnego Programu Stypendialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

Celem tego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w projekcie pozakonkursowym pn. „Regionalny Program Stypendialny”, realizowanym przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości na rok szkolny 2020/2021.

Ze wsparcia Regionalnego Programu Stypendialnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, mogą skorzystać uczniowie, mieszkający na terenie naszego województwa lub będący uczniami małopolskich szkół wszystkich typów – informuje Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2020/ 2021, od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021 roku, dla uczniów:
- klas 5-7 szkoły podstawowej, w kwocie: 400 zł brutto miesięcznie,
- klas 8 szkoły podstawowej, w kwocie: 500 zł brutto miesięcznie,
- szkół ponadpodstawowych, w  kwocie 600 zł brutto miesięcznie,

Stypendia będą przyznawane na 12 miesięcy, a łączna wartość wyniesie: 4800 zł brutto, 6000 zł brutto i 7200 zł brutto.

2) z Regionalnego Programu Stypendialnego finansowanego, ze środków własnych budżetu Małopolski dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych.

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie rozwoju talentów i uzdolnień uczniów oraz studentów. W jego ramach będą przyznawane następujące rodzaje stypendiów:
Dla uczniów pobierających naukę na terenie Województwa Małopolskiego:
- za szczególne osiągnięcia artystyczne,
- za szczególne osiągnięcia sportowe,
- za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych,
- losowe

Stypendia będą przyznawane na maksymalnie 10 miesięcy. Miesięczna wysokość wynosi dla uczniów:
- klas 5-7: 350 zł miesięcznie brutto, co daje łącznie 3500 zł brutto,
- klasy 8 szkoły podstawowej: 425 zł miesięcznie brutto, co daje łącznie 4250 zł brutto,
- klas szkół ponadpodstawowych: 500 zł miesięcznie brutto, co daje łącznie 5000 zł brutto,

Dla studentów (mających miejsce zamieszkania na terenie Małopolski):
- za szczególne osiągnięcia artystyczne,
- za szczególne osiągnięcia sportowe,
- za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych i społecznych,
- za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów studiujących na kierunkach kluczowych),
- losowe
Stypendia przyznawane będą na maksymalnie 10 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendiów wynosi 600 zł brutto, co daje łącznie 6000 zł brutto.

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego można składać do 8 stycznia 2021 roku w następujący sposób:
Pocztą lub kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS 2020/2021. (jest to sposób rekomendowany ze względu na sytuację epidemiologiczną).
Osobiście – poprzez wrzucenie dokumentów w zamkniętej kopercie do urny z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS 2020/2021 znajdującej się w:
- Krakowie, siedziba UMWM, przy ul. Racławicka 56 (urna znajduje się przed budynkiem „B”),
- Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM, przy ul. Jagiellońskiej 52,
- Tarnowie, Agenda Zamiejscowa UMWM, przy al. Solidarności 5-9.

Szczegółowe informacje, w tym niezbędne formularze oraz dane kontaktowe do ubiegania się o ww. rodzaje stypendiów, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce Regionalny Program Stypendialny

Łącznie na stypendia przewidziano 5 mln 685 zł. Trafią one do 1028 osób. 

Wszelkie informacje w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendium są udzielane przez pracowników Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:
Sekretariat Departamentu EK, tel.: 12 61 60 700
e-mail: sekretariat.ek@umwm.pl
Kraków:
Zespół ds. Stypendiów:
Dariusz Baranowski – p.o. Kierownika, tel.: 12 61 60 742,
Patrycja Wądek – Starszy Specjalista, tel.: 12 61 60 743,
Monika Zatorska – Starszy Specjalista, tel. 12 61 60 728,
Wojciech Kucharski – Inspektor, tel. 12 61 60 728,
Weronika Nowak – Podinspektor, tel. 12 61 60 753,
Mariusz Szmitke – Inspektor, tel. 12 61 60 738.

Nowy Sącz
Łukasz Martyka – Podinspektor, tel.: 12 61 60 973,
Piotr Grześków – Inspektor, tel. 12 61 60 975.

Tarnów:
Agnieszka Borzęcka – Inspektor, tel.: 14 68 88 810 wew. 119,
Dariusz Niedojadło – Podinspektor, tel. 14 68 88 810 wew. 119.


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in