Niedziela, 05 lipca
Maria, Antoni, Karolina, Bartłomiej

Rekrutacja do szkół na rok szkolny 2019/2020 - co warto wiedzieć?

09.09.2018 07:50:00 top 0 44653

W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum.

Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca w szkołach. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

Uczniowie, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej, mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
  • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka polskiego i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same, ale inny jest sposób ich punktowania. Wynika to z odmiennego zakresu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych wyłącznie przez podmioty wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

DZIAŁANIA I TERMINY

Kurator oświaty
- do końca stycznia 2019 roku ustala harmonogram rekrutacji, w tym terminy składania dokumentów,
- do końca lutego 2019 roku ogłasza  wykaz konkursów przedmiotowych punktowanych w rekrutacji,

Dyrektor szkoły (do końca lutego 2019 roku):
- wyznacza terminy sprawdzianów: uzdolnień kierunkowych, predyspozycji przydatnych w danym zawodzie oraz termin ogłoszenia listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki tych sprawdzianów,
- ogłasza informację o języku obcym, który jest drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym, lub jest językiem nauczania w oddziale międzynarodowym,
- podaje informację o sporcie, w którym odbywa się szkolenie sportowe w szkole lub oddziale sportowym,
- ogłasza przedmioty, z których oceny na świadectwie ukończenia szkoły są punktowane  w rekrutacji.

W marcu 2019 r. w szkołach będą dostępne szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji.


Do ilu szkół mogą aplikować uczniowie kończący szkołę podstawową i gimnazjum? Każdorazowo liczb tę ustalają władze samorządowe. 

Kto przygotowuje rekrutację do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w danym mieście? Za przygotowanie rekrutacji odpowiada samorząd, który ustala sieć szkół na danym terenie.


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in