Piątek, 22 stycznia
Anastazy, Wincent, Dominika, Mateusz

PSL przedstawiło listę kandydatów do Sejmu

05.09.2019 10:15:00 top 22 10044

Polskie Stronnictwo Ludowe przedstawiło kandydatów do Sejmu w Okręgu nr 14 oraz program wyborczy. Z terenu powiatu limanowskiego do Sejmu kandydować będą: Urszula Nowogórska, Irena Popławska i Hubert Rapciak.

Poniżej lista kandydatów Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

1.Urszula Nowogórska Ma 41 lat. Jest mężatką i matka dwójki dzieci. Z wykształcenia pielęgniarka i politolog. Pracuje w  Urzędzie Gminy Limanowa, jako inspektor w Wydziale Inwestycji i Funduszy Europejskich. Druhna OSP. W latach 2010 oraz 2014-2018 Przewodnicząca Sejmiku Małopolskiego. Obecnie kolejną kadencję Radna Województwa Małopolskiego. Priorytet jako poseł chce zająć się sprawami: ochrona zdrowia, bezpieczeństwa, inwestycji, rodziny i osób starszych. 

2.Józefa Kolbrecka 
urodziła się w 1958 w Białym Dunajcu na Podhalu i w tej Gminie mieszka całe życie. Ma piątkę dorosłych dzieci i gromadkę ślicznych wnuków. Magister Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Jest Kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu, Prezesem Stowarzyszenia KOBIETY PODHALA i Ludowego Klubu Sportowego "BIALI" Biały Dunajec. Jest Sołtysem wsi Biały Dunajec i Wiceprezesem Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania. Piastuje funkcję Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego w powiecie tatrzańskim. Jako poseł chciałaby mieć wpływ na ustanawianie prawa, dotyczącego samorządów, kultury, sportu oraz rozwoju wsi polskiej, a szczególnie prawa rolników do uboju gospodarczego owiec oraz skutecznego eliminowania samowoli budowlanych. 

3.Iwona Tumidajewicz
Urodziła się w 1975 r. i mieszka w Libuszy. Jeste mamą  dwóch synów. Dwie kadencje sołtys wsi Libusza, przedsiębiorca. Radna Powiatu Gorlickiego drugą kadencję oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  w Sękowej. Przez kilka lat pełniła funkcję Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Libuskiej.W przeciągu ostatnich  lat pozyskała środki finansowe ok. 800 tys. zł  dla Libuszy, które pozwoliły na realizację projektów.  Inicjatorka  projektu Młodzież dla Europy. Jest pomysłodawcą i koordynatorem budowy kompleksu rekreacyjno – sportowego w Libuszy i siłowni zewnętrznej.  Dzięki jej inicjatywie powstał Libuski Park Rodzinny  w centrum wsi, w ramach którego drzewka z nadanymi przez siebie imionami sadzą mieszkańcy.

4.Anatol Krygowski 32 letni rodowity Gorliczanin. Połowę swojego życia poświęcił sztuce tatuażu. Wśród lokalnej społeczności przełamuje stereotyp „wytatuowanego zbira” dając się poznać jako społecznik, ekolog i ojciec trójki dzieci. Rodzinę stawia na pierwszym miejscu w swojej osobistej hierarchii, przy wsparciu najbliższych dąży do realizacji zarówno małych jak i tych ogromnych marzeń. Fire Cube Tattoo, Fajrant Barber Shop i Ćwierci to projekty, które rozwinął od zaledwie pomysłu do prężnie działających biznesów. 
Jako poseł che zająć się następującymi tematami: dobrowolny ZUS, ekologia, edukacja, równe prawa dla wszystkich

5.Małgorzata Półchłopek Urodziła się w Krakowie. Od ponad 40 lat mieszka w Krynicy-Zdroju.
Jest absolwentką Politechniki Krakowskiej Wydziału Budownictwa Lądowego. Posiada też Dyplom Warszawskiej Szkoły Baletowej, bo balet to jej długoletnia pasja,którą realizowała w Operze Krakowskiej.  Mężatka, mama trójki dzieci i babcia siedmiorga wnucząt. Życie rodzinne i zawodowe nie przeszkodziło jej w pracy na rzecz innych.
Nominowana do Statuetki „Ziarnko Gorczycy”. Była radną I Kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, a potem przez trzy kadencje, do 2018 roku, radną Rady Miejskiej 
w Krynicy-Zdroju pełniąc przez 10 lat funkcję przewodniczącej rady. W życiu zawodowym i pracy społecznej ceni uczciwość i kompetencje.

6.Katarzyna Kiełbasa Urodzona i wychowana na ziemi nowosądeckiej. Pochodzi z rodziny działaczy ludowych i samorządowych. Magister prawa oraz absolwenta podyplomowych studiów z zakresu prawa Unii Europejskiej. Ukończyła aplikację radcowską uzyskując prawo wykonywania zawodu Radcy Prawnego.
Jako poseł chciałaby w szczególności uczestniczyć w tworzeniu dobrego prawa, które służyć winno wszystkim Polakom, a nie interesom określonych partii politycznych. Opowiada się za odpolitycznieniem prokuratury, rozdzieleniem funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, zmniejszeniem biurokracji oraz obniżeniem wieku emerytalnego rolników.

7.Grzegorz Baran, 60 lat, urodzony w Krakowie , mieszka i pracuje na Sądecczyźnie, absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie wydziału mechanizacji rolnictwa. Żonaty, dwoje dorosłych dzieci. Jest wieloletnim członkiem PSL, prezesem gminnego koła PSL w Podegrodziu.
Jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w trzech zawodach, twórca pytań egzaminacyjnych, oraz Ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej w Zabrzeży na stanowisku dyrektora szkoły. Ze względu na wykształcenie, pracę zawodową i doświadczenie jako poseł chciałby zająć się tematami: oświata, kultura, historia, sport, turystyka, rolnictwo, ekologia (odnawialne źródła energii, rolnictwo ekologiczne) oraz ekonomia.

8. Przemysław Paluch Od 40 lat mieszkaniec Gminy Nowy Targ. Samotny ojciec dwójki dzieci, z wykształcenia jest inżynierem Leśnictwa, obecnie odbywa staż w Nadleśnictwie Niepołomice. 
Priorytety to: nowe miejsca pracy, szczególnie dla osób niepełnosprawnych, mieszkania dla rodzin tych niezbyt zamożnych, wzrost płac oraz emerytur i rent wolnych od podatku, pomoc w tworzeniu dziennych ośrodków pobytu dla osób niepełnosprawnych i osób podeszłym wieku, szkoła bez barier i uprzedzeń, wzrost pomocy dla rolników małych gospodarstw.

9. Maria Białoń Urodzona i zamieszkała w Ropie. Emerytka. Wykształcenie średnie plus Policealne Studium Zawodowe. Sołtys wsi Ropa. Wdowa, ma czworo dzieci oraz dwoje wnuków. Priorytety, jako poseł to zwiększenie dopłat dla rolników oraz wprowadzenie programu „Emerytura bez podatku”. Jest otwarta na problemy ludzi młodych i starszych. Dotychczasowa praca zawodowa związana z pomocą społeczną. 

10. Andrzej Barna lat 30, mąż i ojciec. Mieszka we wsi Kunkowa. Jest Łemkiem. Radny Gminy Uście Gorlickie. Członek Stowarzyszenia „PRO-LEM” Kunkowa Leszczyny. Prowadzi gospodarstwo rolne. 
Popiera program „Emerytura bez podatku”. Chce, aby producenci  mieli zagwarantowaną sprzedaż i dostawali godziwą płacę za sprzedaż swoich plonów. Chce gwarancji sprzedaży płodów rolnych.

11. Mirosław Jamus betoniarz z Nowego Targu 

12. Maria Bąk nowotarżanka, jej pochodzenie jest chłopskie, wychowała się na wsi, nieopodal Nowego Targu, dlatego rozumie potrzeby ludzi na wsi. Z zawodu jest księgową.
Chcę być posłem dla wszystkich Polaków, przestrzegać prawa jak również pomagać innych w miarę moich możliwości i dbać o to, aby społeczeństwu się godziwie żyło.

13. Irena Popławska Irena Popławska urodzona w Mszanie Dolnej w rodzinie robotniczo-chłopskiej. Z wykształcenia technik-ekonomista. Od 20 lat pracuje w Biurze Ubezpieczeń w Mszanie Dolnej jako agent ubezpieczeniowy. 
Jako poseł chce zająć się sprawami osób starszych, którym należy się należyta opieka, szacunek i godne życie. Chce być wsparciem dla mieszkańców naszego regionu.

14. Wioletta Grabska Ma 38 lat. Od 2013 roku mieszkanka Gorlic.
Z wykształcenia filolog rosyjski, z doświadczenia przede wszystkim marketingowiec i PR-owiec. Prywatnie mama dwójki dzieci.
Jako posłanka, poza głównymi postulatami ugrupowania, chce być promotorką równych szans i roli kobiet w społeczeństwie, większego wsparcia państwa dla osób w trudnej sytuacji życiowej, a także równego dostępu do edukacji dzieci i młodzieży. Niezwykle istotnymi postulatami są dla niej również: zniesienie subwencji partyjnych, a także zrównanie poziomu kwoty wolnej od podatku dla jednakowo dla wszystkich obywateli. 

15. Krzysztof Filas ma 41l at. Jest ojcem trzech córek. Pochodzi z Rabki - Zdroju. Razem z małżonką Joanną prowadzi pensjonat w miejscowości Gliczarów Górny.
Ukończył Liceum gastronomiczne w Limanowej oraz wiele kursów m.in. z zarządzania, marketingu, technik sprzedaży, technik negocjacji. Przez 25 lat pracował w branży turystycznej, gastronomicznej i uzdrowiskowej.  Priorytety to czysta woda, czyste powietrze, dostęp do służby zdrowia na odpowiednim poziomie, zdrowa żywność, dbałość o edukację i rozwój najmłodszych, zabieganie o godne życie seniorów, wsparcie samorządów w walce z „śmieciowym monopolem”.

16. Maria Tylka rencista, mieszka Witowie. Ma jednego syna. Wnuków nie ma. Pracowała w hotelarstwie.  Wykształcenie średnie. Startuje, bo chce normalności w Polsce, a nie przerzucania win nawzajem. Będzie walczyć o prawa seniorów.

17. Hubert Rapciak technik budownictwa z Poręby Wielkiej 

18. Małgorzata Wójciak – krawcowa z Lipnicy Małej 

19. Rafał Czernecki Ma 34 lata, mąż, ojciec. Z zawodu programista. Urodzony w Płocku, większość swojego życia spędził w Warszawie, gdzie prowadził własną działalność gospodarczą oraz studiował Technologię Żywienia Człowieka na SGGW. Tam też poznał swoją żonę. To ona pokazała mu ziemię sądecką i to tu właśnie zdecydował się osiąść i założyć rodzinę. Tegoroczny absolwent Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu na kierunku informatyka.
Jako poseł będzie walczyć głównie o czyste powietrze w miastach, zwiększenie terenów rekreacyjnych, spopularyzowanie wykorzystania energii odnawialnej, stworzenie psich parków w miastach, ukierunkowanie szkolnictwa w stronę modelu finlandzkiego (czyli m.in. mniej zadań domowych, mniejsza liczebność klas, mniej czasu w ławce, nauka tylko w szkole),  uwolnienie emerytur od podatków, rozbudowę i poprawę dróg i chodników w regionie, doprowadzenie do końca budowy tzw. "Sądeczanki", wzrost rozwoju turystyki w regionie.

20. Stanisław Pasoń
Chłopski syn z rodziny o wielopokoleniowych tradycjach ludowych. Absolwent Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Zbylitowskiej Górze koło Tarnowa. Rolnik i hodowca z 35-letnim stażem pracy w gospodarstwie. Przedsiębiorca w branży rolnej specjalizujący się w agroturystyce, owczarstwie i hodowli bydła. Poseł na Sejm II kadencji.

Kandydaci chcą zająć się sprawami z zakresu:

Ekologia

Środowisko naturalne to nasze  wielkie dziedzictwo. Wspólnie musimy o nie zadbać dla przyszłych pokoleń. Dlatego proponujemy Nowy Zielony Ład! Wsparcie odnawialnych źródeł energii Rozwój elektrociepłowni Elektryczny transport publiczny Rozbudowanie sieci tras rowerowych Budynki publiczne wykorzystujące odnawialne źródła energii cofnięcie ustawy anrtywiatrakowej budowa zbiorników małej retencji budowa wież antysmogowych dofinansowanie do ogrzewania

Seniorzy Szybkie starzenie się polskiego społeczeństwa staje się jednym z kluczowych wyzwań dla państwa. Troska o naszych rodziców i dziadków to nasze wielkie zobowiązanie wobec nich. Sztandarowy projekt „EMERYTURA BEZ PODATKU” to realne wsparcie dla emerytów w wysokości około 400 zł miesięcznie 

Rolnictwo Rolnicy i sprawy polskiej wsi zawsze leżały u podstaw programu ludowców. Dumni ze swoich korzeni kontynuujemy tradycję naszych rodziców i dziadów. Doceniając ciężką pracę w polu również dzisiaj stoimy na straży interesów polskiego chłopa. Ziemia dla młodych rolników Zielone targi w powiatach dopłaty do paliwa rolniczego  Przywrócenie emerytur rolniczych Gwarancja utrzymania KRUS Wsparcie sprzedaży bezpośredniej

OSP Strażacy ochotnicy często jako pierwsi niosą pomoc poszkodowanym. Wsparcie dla nich nie można traktować jako kosztu, a inwestycję. Inwestycje w nasze bezpieczeństwo. Niższy VAT na sprzęt Finansowanie sprzętu i umundurowania Budowy i remonty remiz Zwolnienie z podatku zbiórek na OSP Badania lekarskie finansowane przez NFZowy i remonty pewnienia seniorom godnych warunków życia zwolnimy emerytury z podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Umożliwi to wzrost emerytur o około 25%, co w istotny sposób popraw

ZDROWIE Zdrowie i ludzkie życie jest najwyższą wartością. Obowiązkiem państwa jest dbanie o nie. Stwórzmy system łączący satysfakcję pacjentów z usług i pracowników z warunków swojej służby. Darmowy stomatolog dla dzieci 9% PKB na służbę zdrowia Gwarancja darmowego leczenia Rozwój geriatrii Podwyżka płac dla lekarzy i pielęgniarek Szersza opieka farmaceutyczna


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in