Czwartek, 16 kwietnia
Cecylian, Bernadeta, Julia, Ksenia, Erwin, Biruta

Rozmawiali o osuwiskach

03.10.2019 05:15:00 PAN 0 1996

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się w poniedziałek kolejne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków. Spotkaniu przewodniczył wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Poniedziałkowe posiedzenie dotyczyło w szczególności wniosków złożonych przez gminy: Jodłownik, Mogilany, Zakliczyn oraz przez powiat proszowicki. Zespół analizował także zadania planowane do realizacji przez gminę Limanowa, Ochotnica Dolna, miasto Grybów oraz gminę Szaflary.

W działającym przy Wojewodzie Małopolskim Wojewódzkim Zespole zasiadają m.in. pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (geolodzy i hydrogeolodzy), geolodzy z Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie, geolog wojewódzki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie.

Do zadań Wojewódzkiego Zespołu należy m.in. analizowanie, opiniowanie i rekomendowanie zadań planowanych do realizacji w ramach środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałanie tym zdarzeniom, w tym opiniowanie opracowanych dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji projektowo-budowlanych. Zespół zajmuje się też oceną zasadności odbudowy lub przeniesienia zagrożonej infrastruktury w miejsce eliminujące możliwość ponownego zniszczenia lub uszkodzenia. Analiza dokumentacji służy ocenie zaproponowanych w niej rozwiązań pod kątem celowości, oszczędności i efektywności zawarcia umowy dotacji, tj. wydatkowania zgodnie z tymi zasadami środków publicznych.

(Źródło/fot.: MUW Kraków)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in