Zakaz użytkowania wody z wodociągu zaopatrującego SP w Kaninie | | Gorlice.in - gorlicki portal informacyjny
limanowa.in
Poniedziałek, 28 maja, Jaromir, Just, Justyna, Wiktor, Jaromir
Rejestracja »

Zakaz użytkowania wody z wodociągu zaopatrującego SP w Kaninie

Po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w dniu 08.05.2018r. z wodociągu lokalnego  zaopatrującego Szkołę Podstawową w Kaninie - punkt poboru Szkoła Podstawowa  w Kaninie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej informuje o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych  /Bakterie grupy coli – > 100 j.t. k. w 100 ml wody/ i z dniem dzieiejszym wydaje decyzję o zakazie użytkowania  wody w/w wodociągu.
  1. Data wystąpienia zanieczyszczenia: dzień poboru 08.05.2018r. 
  2. Dobowa produkcja wody : ok. 3 m3 /dobę
  3. Liczba zaopatrywanej ludności : uczniowie i personel szkoły (około 70 osób)
  4. Stosowane uzdatnianie wody:  brak
  5. Liczba pobranych próbek wody - 1
  6. Przyczyna zanieczyszczenia: nieznana
  7. Podjęte działania:

-  natychmiast po otrzymaniu w dniu 11.05.2018r. informacji  telefonicznej o zanieczyszczeniu zarządca wodociągu podjął działania  naprawcze: czyszczenie i dezynfekcja sieci wodociągowej,
- PPIS w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 12/18 z dnia 11.05.2018r. o zakazie użytkowania  wody w/w wodociągu