Pasierbiec laureatem Konkursu "Najpiękniejsza małopolska wieś"! | | Gorlice.in - gorlicki portal informacyjny
limanowa.in
Poniedziałek, 16 lipca, Eustachy, Maria, Benedykt, Marika, Benita, Mirella
Rejestracja »

Pasierbiec laureatem Konkursu "Najpiękniejsza małopolska wieś"!

Sołectwo Pasierbiec zajęło II miejsce w konkursie "Najpiękniejsza małopolska wieś" zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Krakowie. Za zdobycie II miejsca miejscowość otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania służące dalszemu rozwojowi  wsi. Konkurs "Najpiękniejsza małopolska wieś" zorganizowany został przez władze wojewódzkie  po raz drugi. Kandydaturę miejscowości mogły zgłaszać gminy z terenu całej Małopolski.


 
Konkurs miał na celu m.in. zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez takie działania jak: promowanie dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego, promowanie działań na rzecz zmiany wizerunku wsi – działań nowatorskich, innowacyjnych w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym oraz działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi, a także kształtowanie świadomości kulturowej, patriotycznej i historycznej.


 
Po złożeniu stosownego wniosku najpierw miała miejsce jego ocena formalna, a po niej ocena merytoryczna, gdzie specjalnie powołana w tym celu Komisja brała pod uwagę m.in.: liczba i jakość inicjatyw wpływających na stan i utrzymanie kubaturowych obiektów publicznych i ich otoczenia, liczba i jakość inicjatyw wpływających na stan i utrzymanie otwartych terenów publicznych służących lokalnej społeczności. liczba i jakość inicjatyw związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz funkcjonowaniem małej architektury, a także inicjatywy dotyczące ładu przestrzennego na posesjach prywatnych. Następnie trzecim i ostatnim etapem była wizja lokalna na miejscu celem potwierdzenia przedstawionych we wniosku danych. Przybyłej Komisji oprócz gospodarza terenu sołtys - Marii Twaróg towarzyszyli także gospodarz gminy Wójt - Władysław Pazdan oraz Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego - Urszula Nowogórska.
Ostatecznie liczba przyznanych punktów przez władze Województwa Małopolskiego pozwoliła Pasierbcowi zająć wysokie II miejsce wraz z nagrodą w wysokości 50 000 zł, która przyczynić ma się realizacji kolejnych inicjatyw mających na celu rozwój miejscowości.

Gratulujemy przyznanego tytułu i nagrody wszystkim, którzy na co dzień dbają o piękno i wizerunek Pasierbca, a w  szczególności sołtys wsi Pasierbiec - Marii Twaróg.

2018-07-16 dzisiaj
2018-07-15 wczoraj
2018-07-14 przedwczoraj
Drogi Użytkowniku! Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Dla Limanowa.in bardzo ważne jest bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, dlatego dostosowaliśmy działalność portalu do nowych wymogów. Jeżeli posiadasz konto, bądź korzystasz z innych funkcjonalności jakie oferujemy, zapoznaj się proszę z kilkoma ważnymi informacjami jakie znajdziesz tutaj. Dodatkowe informacje o tym jak przetwarzamy dane osobowe, znajdziesz też w naszej Polityce Prywatności. W razie wątpliwości, skontaktuj się z Administratorem.