Ogłoszenie o zakończeniu przetargu na sprzedaż dz. 759, 890 obr 7 i 437/8 obr 3 m. Limanowa | | Gorlice.in - gorlicki portal informacyjny
limanowa.in
Poniedziałek, 21 maja, Jan, Wiktor, Tymoteusz, Kryspin, Walenty, Monika
Rejestracja »

Ogłoszenie o zakończeniu przetargu na sprzedaż dz. 759, 890 obr 7 i 437/8 obr 3 m. Limanowa

Ogłoszenie

 

            Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaję następujące informacje:

 

            Na dzień 4 lipca 2017 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 18 o godzinie 1000- został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntowych niezabudowanych położonych w Limanowej o nr 759, 890 obr. 7 na Osiedlu Marsa objętych księgami wieczystymi nr NS1L/00021441/3, NS1L/00021351/5 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych oraz 437/8 obręb 3 objętej księgą wieczystą nr NS1L/00030342/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych, stanowiących własność Miasta Limanowa.

            Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ żaden oferent nie zgłosił się w wyznaczonym dniu i miejscu oraz nie stwierdzono aby zostało wpłacone wadium.

 

Niniejsze wywieszenie zostanie wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 13.07.2017 r. do dnia 19.07.2017 r.

2018-05-20 dzisiaj
2018-05-19 wczoraj
2018-05-18 przedwczoraj