Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.05.2018 r. | | Gorlice.in - gorlicki portal informacyjny
limanowa.in
Poniedziałek, 28 maja, Jaromir, Just, Justyna, Wiktor, Jaromir
Rejestracja »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.05.2018 r.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 11.05.2018 roku do dnia 01.06.2018 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

Wywieszenie dotyczy lokalu mieszkalnego ul. Z. Augusta 2/41 w Limanowej. Zbycie na rzecz najemcy przedmitowego lokalu.

 

ogłoszenie z 11.05.2018