Dodatkowe środki na odbudowę dróg | | Gorlice.in - gorlicki portal informacyjny
limanowa.in
Poniedziałek, 21 maja, Jan, Wiktor, Tymoteusz, Kryspin, Walenty, Monika
Rejestracja »

Dodatkowe środki na odbudowę dróg

                     Gmina Laskowa pozyskała dodatkowe środki  na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Otrzymana promesa w wysokości: 280.000,00 zł przewiduje dofinansowanie z budżetu państwa w 2014 roku następujących zadań:

  1. Odbudowy drogi gminnej „Wilczkówka Góry - Korab”  w miejscowości Laskowa w km 2+250 - 3+000,

 

  1. Odbudowy drogi gminnej „Załpa Dolna - Ponad rzekę” w miejscowości Laskowa  w km 0+010 - 0+060 (zabezpieczenie podmytego korpusu drogi)

    

  1. Odbudowy drogi gminnej „Ujanowice-Kobyłczyna”  w miejscowości Kobyłczyna w km 0+470 - 0+670 (zabezpieczenie podmytego i oberwanego  korpusu drogi)

      

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn.:  Odbudowa drogi gminnej „Wilczkówka Góry - Korab”  w miejscowości Laskowa w km 2+250 - 3+000, w dniu 18 listopada 2014 roku dokonano wyboru Wykonawcy na realizacje tego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma „KRUSZ-BUD” z Zabierzowa Bocheńskiego za kwotę: 199.908,52 zł brutto.

 

Na pozostałe zadania wyłoniono Wykonawcę w trybie zapytań ofertowych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma „WIR” z Limanowej. Termin realizacji ww. zadań upływa 15 grudnia 2014 roku.

2018-05-20 dzisiaj
2018-05-19 wczoraj
2018-05-18 przedwczoraj