ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie i cofnął wypłatę ponad 1 mln zł

09.08.2018 07:52:30 top 8 7420

Jeśli przebywasz na zwolnieniu lekarskim, nie zdziw się, że odwiedzi cię kontroler z ZUS bądź dostaniesz zaproszenie na badanie do lekarza orzecznika. Kontroler sprawdza, w jaki sposób wykorzystujesz czas zwolnienia, natomiast lekarz orzecznik kontroluje, czy Twoje zwolnienie jest zasadne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek prowadzić kontrolę orzekania o czasowej niezdolności 
do pracy i prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Kontrole wykazują czy prawidłowo chorzy korzystają z chorobowego, czy też nie wykorzystują tego okresu na dorabianie do pensji, wycieczki, remonty mieszkań lub prace w gospodarstwie.
Wyniki kontroli w nowosądeckim oddziale ZUS i podległych placówkach - ponad 1 mln zł cofniętych zasików
W pierwszym półroczu w nowosądeckim oddziale ZUS i podległych placówkach skontrolowano 1761 osób. 
W 90 przypadkach wydano decyzję pozbawiającą prawa do zasiłku. Kwota cofniętych zasiłków
 z tytułu niewłaściwego wykorzystania zwolnień lekarskich wyniosła ponad 75 tys. złotych.
Po kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy wydano 3,9 tysiąca orzeczeń z czego 354 badane osoby uznano za zdolne do pracy. Kwota cofniętych zasiłków chorobowych z tego tytułu wyniosła 149,4 tys. złotych.
W wyniku kontroli ZUS może obniżyć podstawę wymiaru wypłacanego zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy u danej osoby ustał tytuł ubezpieczenia, czyli np. rozwiązała umowę 
o pracę. Wysokość świadczenia jest ograniczana w tym przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. W Nowym Sączu skontrolowano 1254 osoby, cofnięto zasiłki na kwotę 848 457,20 zł. 
W skali kraju ZUS z tego tytułu obniżył świadczenia blisko 90 tys. osobom na kwotę 83,5 mln zł.
Do czasu powszechnego wejścia w użycie elektronicznego zwolnienia lekarskiego, co stanie się 1 grudnia 2018 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek obniżyć o 25 proc. świadczenie, wszystkim tym, którzy w ciągu 7 dni nie dostarczą zwolnienia do pracodawcy lub ZUS. Świadczenie jest obniżane za każdy dzień zwłoki, począwszy od 8 dnia zwolnienia. W efekcie nowosądecki oddział ZUS obniżył świadczenia chorobowe 
w 653 przypadkach o kwotę 38 431,61 zł.
W całym kraju ZUS obniżył z tego tytułu świadczenie chorobowe na kwotę blisko 2,1 mln zł.
Dane ogólnopolskie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w I półroczu tego roku skontrolował 241,1 tys. osób, które korzystały 
ze zwolnień lekarskich. Wydano ponad 15 tys. decyzji wstrzymujących wypłatę świadczenia. Kwota wstrzymanych świadczeń sięgnęła 12,6 mln zł.
Łącznie, w I półroczu 2018 r. ZUS wstrzymał bądź obniżył świadczenia chorobowe na kwotę 98,1 mln zł.
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in