Zakaz noszenia broni

19.10.2018 00:10:00 top 2 5772

Dziś wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i jej przemieszczania w stanie rozładowanym.

Zgodnie z rozporządzeniem wprowadza się czasowy zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni i jej przemieszczania w stanie rozładowanym w okresie od  19 października 2018 r. do  25 października 2018 r. na terenie miasta Krakowa.

Natomiast w okresie od  1 grudnia 2018 r. do  15 grudnia 2018 r. zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni obowiązywał będzie również na terenie całego województwa śląskiego i małopolskiego.

Zakaz nie dotyczy osób posiadających broń na podstawie świadectwa broni, wydanego:
- przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony,
- przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji,
- urzędom, instytucjom, zakładom, przedsiębiorcom innym podmiotów, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu.

Zakaz nie obejmuje również:
- członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osób zrównanych z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych, posiadających broń i amunicję na podstawie porozumień międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności w celach: ochrony osobistej, łowieckich, sportowych, kolekcjonerskich, pamiątkowych,
- innych cudzoziemców niewymienionych powyżej, posiadających broń i amunicję, jeżeli są one niezbędne do wykonywania czynności związanych z ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji zagranicznych,
- a także do innych celów wynikających z porozumień międzynarodowych lub z zasady wzajemności.

- Wprowadzony rozporządzeniem zakaz ma przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego - informuje policja.

Rozporządzenie wchodzi w życie  19 października 2018 r.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in