Poniedziałek, 22 października
Kordula, Filip, Klaudia, Salomea, Marek, Halka, Przybysław

Po 4 latach most zostanie odbudowany. Miasto dostało promesę na 2 mln zł (wideo)

27.03.2018 12:59:08 PAN 27 12780

Limanowa. Miasto otrzymało 2 mln zł na odbudowę zniszczonego w 2014 r. mostu w ciągu ul. Michała Dudka. Promesę przekazał dziś wojewoda Piotr Ćwik.

Dziś w południe przy moście w ciągu ul. Michała Dudka w obecności okolicznych mieszkańców i lokalnych samorządowców wojewoda małopolski Piotr Ćwik przekazał promesę opiewającą na 2 mln zł, przyznaną przez MSWiA na odbudowę uszkodzonego w 2014 roku obiektu.

Problemy z mostem wynikały z tego, że komisja z urzędu wojewódzkiego oszacowała szkodę na kwotę 600 tys. zł, co przy dochodach budżetu miasta dyskwalifikowało samorząd w staraniach o środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dopiero teraz resort wyraził zgodę na odstępstwo od przyjętych zasad.

- Jest finalna decyzja w sprawie dofinansowania tego zadania. Strona rządowa dotrzymuje słowa - powiedział Piotr Ćwik. - Muszę od razu powiedzieć, jeśli pojawią się pytania z państwa strony: dlaczego teraz?, to stając w prawdzie wobec działań jakie były bądź nie były podejmowane, przypomnę że ani w 2015, 2016, ani 2017 burmistrz nie zwracał się w terminie o dofinansowanie tych prac, domagał się jedynie weryfikacji protokołu który pokazywał wysokość strat.
Burmistrz wystąpił dopiero w lipcu, z - jak powiedział wojewoda - niekompletną dokumentacją, w tym bez pozwolenia na budowę. - Dzisiaj przychodzimy z tą dobrą informacją o dofinansowaniu tego zadania i o tym, że MSWiA, co trzeba wyraźnie powiedzieć, podjęło decyzję o odstępstwie od przyjętych zasad, przeznaczając kwotę 2 mln zł. Proszę zauważyć, jest jest to znacząco większa kwota, w stosunku do tego jak pierwotnie ta szkoda została wyceniona - mówił Ćwik.

Pieniądze w wysokości 80% kosztów dokładnie rok temu obiecywał goszczący w Limanowej, ówczesny wojewoda Józef Pilch. Ten sam, który dał burmistrzowi „żółtą kartkę” za to, że nie powiadomił go o problemie wcześniej, by nie musiał się o nim dowiedzieć z mediów. Tymczasem na łamach portalu ujawniliśmy, że wojewoda w 2016 roku nie tylko otrzymał od burmistrza pismo w tej sprawie (przekazano mu je w czasie spotkania, w którym uczestniczył też wójt gminy Limanowa Władysław Pazdan i przewodnicząca małopolskiego sejmiku Urszula Nowogórska), ale nawet na nie odpowiedział, odmawiając uznania argumentów samorządu miasta, które od 2014 roku odwołuje się od decyzji komisji weryfikującej wysokość strat. W lutym 2017 roku Józef Pilch obiecał, że pieniądze się znajdą, jeśli tylko miasto złoży odpowiedni wniosek.
Wniosek został złożony, ale wkrótce po tym wojewodą został Piotr Ćwik. Na koniec MSWiA odmówiło pieniędzy na odbudowę mostu, bo wartość strat nie przekracza 5% dochodów miasta. Wiceminister Zieliński wskazał też, że wojewoda Piotr Ćwik nie sygnalizował wcześniej konieczności odbudowy obiektu i nie umieścił przedsięwzięcia na liście zadań priorytetowych, którą do resortu przesłano jeszcze w lipcu. Na te przedsięwzięcia do Małopolski trafiło dodatkowych 16 mln zł.
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in