Poniedziałek, 17 czerwca
Albert, Ignacy, Laura, Adolf, Marcjan, Leszek

Kontrole zwolnień w regionie to blisko 300 tys. zł z cofniętych zasiłków

20.12.2018 07:50:00 top 18 5775

Jeśli przebywasz na zwolnieniu lekarskim, może odwiedzić cię kontroler z ZUS lub możesz dostać zaproszenie na badanie do lekarza orzecznika. Kontroler sprawdza, w jaki sposób wykorzystujesz czas zwolnienia, natomiast lekarz orzecznik kontroluje, czy Twoje zwolnienie jest zasadne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek prowadzić kontrolę orzekania o czasowej niezdolności do pracy i prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Kontrole wykazują  czy prawidłowo chorzy  korzystają z chorobowego, czy też nie wykorzystują tego okresu na dorabianie do pensji,  wycieczki, remonty mieszkań lub prace w gospodarstwie.

Wyniki kontroli w nowosądeckim ZUS i podległych jednostkach
W III kwartale 2018 r. sądecki ZUS skontrolował ponad 888 osób. W 17 przypadkach wydano decyzję pozbawiającą prawa do zasiłku. Kwota cofniętych zasiłków z tytułu niewłaściwego wykorzystania zwolnień lekarskich wyniosła 16,7 tys. złotych. Łącznie od początku roku ZUS w Nowym Sączu i podległe mu placówki skontrolowały prawie 2,6 tys. osób, z czego 107 pozbawiono prawa do  zasiłku w wyniku niewłaściwego wykorzystania zwolnienia. Kwota cofniętych zasiłków z tego tytułu to 92,5 tys. złotych.

Po kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, w III kwartale 2018 r. ZUS w Nowym Sączu wydał 1,3 tysiąca orzeczeń z czego 122 badane osoby uznano za zdolne do pracy. Kwota cofniętych zasiłków chorobowych z tego tytułu wyniosła 51,1 tys. złotych. Łącznie od początku roku wydano 5,1 tys. orzeczeń z czego 476 badanych osób uznano za zdolne do pracy, kwota cofniętych zasiłków - 200 tys. złotych.

Dane ogólnopolskie 
W wyniku kontroli ZUS może obniżyć podstawę wymiaru wypłacanego zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy u danej osoby ustał tytuł ubezpieczenia, czyli np. rozwiązała umowę o pracę. Wysokość świadczenia jest ograniczana w tym przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z tego powodu w III kwartale 2018  r. w skali całego kraju obniżono  wypłaty  o  ponad 38 mln tys. zł, a dotyczyło to 37,1 tys. osób. Natomiast w okresie I-IX 2018  r. obniżono  wypłaty o 121,5 mln zł (128 tys. osób).

Do czasu powszechnego wejścia w użycie elektronicznego zwolnienia lekarskiego, co stało się 1 grudnia 2018 r., Zakład miał obowiązek obniżyć o 25 proc. świadczenie, wszystkim tym, którzy w ciągu 7 dni nie dostarczyli zwolnienia do pracodawcy lub ZUS. Świadczenie było obniżane za każdy dzień zwłoki, począwszy od 8 dnia zwolnienia. W całym kraju ZUS obniżył z tego tytułu świadczenie chorobowe na kwotę blisko 794,1  tys. zł ( 11,3 tys. osób), a w okresie I-IX  2018 r. o  prawie 2,9 mln zł (43,5 tys. osób).

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych w całej Polsce, z ubezpieczenia chorobowego w III kwartale 2018 r. wyniosła 48,3 mln zł, a w okresie I-IX  2018 r. -  146,5 mln zł.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in